Το παιδί μας, είναι ένας νέος κόσμος που ξεδιπλώ­νεται μπροστά μας, όμορφος, ελπιδοφόρος, αλλά και άγνωστος. Τόσο άγνωστος που ώρες – ώρες μας αγχώνει, μας φοβίζει, μας έλκει και μας παρασύρει σε μονοπάτια πρωτόγνωρα, μακρύ­τερα από τη δική μας εποχή, ίσως ασυμβίβαστα με τα δικά μας δεδομένα. Οι πιο ανήσυχοι από εμάς, αναζητούν τρό­πους ενημέρωσης, βοήθειας, γνώσης γύρω από το παιδί μας. Η αστρολογία, στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας της, δηλαδή της ανάλυσης που μπορεί να κάνει με τη δική της κωδική γλώσσα, στην προσωπικότητα του ανθρώ­που, μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση αυτή. Η ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη παιδιού αποτελεί μία ευαίσθητη κι ουσιαστική εργασία. Στον ενήλικα, έχουμε δίοδο επικοινωνίας άμεση, συγκεκριμένες επιλογές λανθασμένες ή σωστές στην ζωή που έχει ήδη διανύσει, σχετική αντίληψη, ιδέες, βιώματα, εμπειρίες κι απορίες πάνω στο μέλλον. Όσον αφορά στο παιδί, όμως, έχουμε μπροστά μας τους γονείς, που ψάχνουν με ανησυχία και ενδιαφέρον να διακρίνουν και να κατανοήσουν τις ευαισθησίες, τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα, τα ταλέντα του παιδιού τους. Καλούμαστε, λοιπόν, να απαντή­σουμε συγκεκριμένα στην αγωνία τους, εντοπί­ζοντας τα αρνητικά, αλλά μεταφέροντας τα με τον πλέον διακριτικό τρόπο, γιατί απευθυνόμαστε στους γονείς κι όχι στο ίδιο το άτομο. Για να είμαστε συνεπείς στην εργασία αυτή, θα ήταν καλό να εξετάσουμε τους ίδιους τους γονείς, μέσω των γενεθλίων ωροσκοπίων τους, για να διακρίνουμε τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέ­ναντι στο παιδί τους. Μετά τον χάρτη του ίδιου του παιδιού και τέλος, μία συναστρία μεταξύ τους. Αυτό θα μας μετέφερε μία σαφή εικόνα της οικογένειας. Το παιδικό ωροσκόπιο είναι χρήσιμο από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 15 – 16 του χρόνια περίπου. Η συμβουλευτική αστρολογία θα μας πει καταρχήν, για τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του παιδιού. Ο Ήλιος θα δείξει τη φύση του αλλά και τη σχέση με τον πατέρα, η Σελήνη τον ψυχισμό του αλλά και τη σχέση με τη μητέρα. Μαζί με τους οίκους, θα κατανοήσουμε πώς το παιδί λαμβάνει τα μηνύματα της οικογένειας. Αν οι όψεις είναι δύσκολες, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι οι γονείς δεν φέρονται σωστά. Μπορεί και μία μικρή παρα­τήρηση να είναι μία μεγάλη απογοήτευση για το παιδί, λόγω ιδιοσυγκρασίας. Γι’ αυτό ακριβώς και η συναστρία, καθώς κι η ξεχωριστή ανάλυση της προσωπικότητας των γονέων θα χρησίμευε. Ο έμπειρος αστρολόγος, θα βρει τη χρυσή τομή και θα δώσει τις συμβουλές που θα οδηγήσουν την οικογένεια σε αρμονία. Ο Ωροσκόπος είναι αυτό που θα προβάλει ο άνθρωπος μετά τα 30 του χρόνια, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι έντονα ορατός από τη παιδική ηλικία, ανάλογα με το ζώδιο, τη θέση του κυβερνήτη του Ωροσκόπου και την όλη εικόνα του πρώτου οίκου. Όπως είναι φυσικό, θέματα οικονομικής κι επαγγελματικής φύσης, δεν είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα του γονέα, όσον αφορά ένα μικρό παιδί. Θα έχει σημασία να κάνει μία ανάλυση επαγ­γελματικού προσανατολισμού γύρω στα δεκαπέντε του χρόνια. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εντο­πίσουμε τις κλίσεις του και κυρίως να μελετήσουμε τον Ερμή και τον 3ο του οίκο, όπου θα βρούμε πληροφορίες για την επικοινωνία του παιδιού με το περιβάλλον του, τη διανοητική του ικανότητα και τα πρώτα μαθητικά του χρόνια. Είναι μία ανάλυση που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αφορά τη πνευ­ματική εξέλιξη του παιδιού. Ο 4ος κι ο 10ος οίκος, ο Ήλιος κι η Σελήνη, μαζί με τον 3ο οίκο, θα συνθέσουν την αντίληψη του παιδιού για την οικογένεια (γονείς – αδέλφια αν ήδη υπάρχουν, αλλά κι αντιμετώπιση αυτών που ενδε­χόμενα μελλοντικά θα υπάρξουν). Εξετάζουμε επίσης τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού (Σελήνη, Αφροδίτη, 2ο οίκο, 5ο οίκο) καθώς και τον 11ο οίκο για τις φιλίες του. Κατόπιν, ερχόμαστε στο σημαντικό σημείο της υγείας, όπου ο Ωροσκόπος θα δώσει τα κληρονομικά στοιχεία που φέρει, τα φώτα (Ήλιος και Σελήνη) παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, ο 6ος τα καθημερινά προβλήματα υγείας, ο 8ος τα χρόνια και σοβαρότερα κι ο 12ος τα προβλήματα που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης. Η εξέταση της υγείας απαιτεί γνώσεις του προληπτικού κλάδου της ιατρικής αστρολογίας, καθώς και μία πολυσύνθετη έρευνα, αφού αυτό που περιγράφουμε δεν είναι ασθένειες που σίγουρα θα εκδηλωθούν, αλλά μία μεγαλύτερη ευαισθησία από τον μέσο όρο και ροπές, που θα ήταν καλό να προσεχθούν. Φοβίες και πάθη είναι καλό να αναλυθούν, επειδή προσμετρούνται στην ψυχοσωματική ισορροπία του παιδιού. Με τις σύγχρονες ανακαλύψεις, έχει απο­δειχθεί, πως ο Χείρωνας είναι σημαντικός στον χάρτη όλων μας και μάλιστα μεταφέρει το μήνυμα των παιδικών τραυμάτων. Υποδεικνύει ένα ιδιαίτε­ρα ευαίσθητο σημείο του χάρτη, το οποίο όταν δεν γίνει κατανοητό, το άτομο, σαν ενήλικας πλέον, θα τείνει να φέρει υποσυνείδητα αναστολές και ανα­σφάλειες. Δεν θα ήταν άσχημο να δοθεί στους γονείς το πνεύμα της εποχής στην οποία καλείται να ζήσει το παιδί τους, με την εξέταση των τριών βαριών πλανητών, του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα, όπου θα σχηματιστεί η σφαιρική εικόνα της γενιάς στην οποία καλείται να ζήσει το νέο αυτό άτομο κι από την οποία, αναμφίβολα, θα δεχθεί αργά ή γρήγορα τις επιρροές.

Comments are closed.

Παλιότερα θέματα